Podmínky půjčení

Základní podmínky

 • uvedené ceny jsou konečné a včetně DPH
 • nájezd kilometrů bez limitu
 • zákaz kouření ve voze
 • zákaz vstupu domácích mazlíčků
 • minimálně řidičský průkaz skupiny B
 • zapůjčený vůz smí řídit pouze nájemce nebo osoby uvedené ve smlouvě o pronájmu
 • minimální doba pronájmu obytného vozu 4 dny, mikrobusu 2 dny
 • minimální věk řidiče 21 let
 • předložení občanského a řidičského průkazu
 • zákaz veškerých úprav zapůjčeného vozu (mechanických, polepování, popisování atd.)
 • do vozů je přísný zákaz vstupu domácích mazlíčků
 • ve vozech je přísný zákaz kouření
 • veškeré opravy a nákup náhradních dílů je možné provádět pouze se souhlasem
  pronajímatele
 • v případě škody na pronajatém vozidle (vandalismus, nehoda, živelná událost atd.) nebo poškození cizí věci je nutné vždy volat policii a nechat si vystavit zápis o události pro potřebu pojišťovny. Dále vše řádně nafotit a neprodleně oznámit pronajímateli
 • Přistavení a předání vozů
 • předání a vrácení vozu probíhá vždy první a poslední den nájmu od 8:00 do 17:00
 • místo předání: DAKR-CARS Holubice 334, Holubice 683 51
 • vozy se předávají a vracejí s plnou nádrží paliva AdBlue, vyčištěné a s vyprázdněnou WC včetně odpadní nádrže

Platební podmínky

 • složení vratné kauce pro obytné vozy 30.000,-Kč pro ostatní vozy 15.000,-Kč
 • do 3 dnů od provedení rezervace nutné uhrazení zálohové faktury ve výši 50% z celkové ceny pronájmu vozu, tím bude termín považován za závazně zarezervovaný
 • doplatek celkové ceny pronájmu se hradí nejpozději 30 dnů před předáním vozu
 • veškerá úhrada pronájmu se provádí bankovním převodem
 • při předčasném ukončení sjednané doby pronájmu vozu se nájemné nevrací

Storno podmínky závazné rezervace vozů

 • 30% z ceny pronájmu = nad 61 dnu před termínem pronájmu
 • 50% z ceny pronájmu = 31 až 60 dnů před termínem pronájmu
 • 90% z ceny pronájmu = do 30 dnů před termínem pronájmu

Sankce

 • za vrácení neuklizeného interiéru obytného vozu 5.000,-Kč a mikrobusu 3.000,- Kč, v případě neumytí exteriéru vozu 3.000,- (obytný vůz) a 1.500,- (mikrobus) 
 • za ztrátu klíčů i dokladů k vozu 10.000,- + vzniklé náklady 
 • za extrémní znečištění obytného vozu 20.000,- a mikrobusu 10.000,- Kč
 • za porušení zákazu kouření a domácího mazlíčka ve voze 30.000,- (obytný vůz), 15.000,- (mikrobus)
 • za každý započatý den prodlení s navrácením vozu je účtován dvojnásobek ceny nájmu a ztráta složené kauce

 • za neodstranitelné poškození či extrémní znečištění vozu případně jeho doplňků
  náhrada škody v plné výši vzniklých nákladů či nového dílu.

V ceně pronájmu obytného vozu:

 • kempingový nábytek dle počtu cestujících osob
 • klimatizace paluby,
 • chemikálie do WC,
 • 2 x 10Kg PB láhev,
 • markýza,
 • nádobí,
 • nosič pro 4 jízdní kola,
 • solární panel,
 • hadice,
 • el.kabel 230V s redukcí,
 • TV
 • hadice na vodu
 • venkovní koberec

  Pojištění

  • naše vozy jsou havarijně pojištěny se spoluúčastí obytné vozy 10% (min. 10.000,-Kč) a mikrobusy 5%  (min. 5.000,- Kč)
  • pojištěná rizika: havárie, odcizení, živelní událost, vandalismus, poškození vozidla zvířetem
  • osoby ani přepravovaný náklad pojištěny nejsou, poškození interiéru vozu hradí nájemce